Činnosti

Nakladanie s kovovymi odpadmi

Z profesného hladiska sa naša spoločnosť sústreďuje hlavne na spracovanie kovového odpadu vznikajúceho vo výrobnom procese priamo u zákazníka a taktiež na výkup formou drobného výkupu od drobných dodavatelov a firiem v hornonitrianskom regióne. Takto vykúpený materiál je našou spoločnosťou riadne vytriedený, upravený, a pripravený pre následnú recykláciu.

Predmetom nášho záujmu sú hlavne kovové odpady na báze železa a neželezné kovové odpady ako meď, hliník, mosadz, chrom-niklové materiály a pod. Celkovo je naša produkcia ca 28 tis. ton kovového odpadu/rok.

Autodoprava

Naša spoločnosť vlastní oprávnenie na vykonávanie nákladnej autodopravy v oblasti prepravy materiálov a odťahových služieb. V preprave materiálov sa orientujeme hlavne na prepravu sypkých materiálov. Vďaka kontajnerovému systému sme schopní prepraviť 70m3 jediným prevozom. Autá sú vybavené hydraulickými ramenami s nosnosťou 2 t, takže pri nakládke nebudete musieť objednávať nakladaciu techniku.

V oblasti odťahových služieb vykonávame odťahovanie osobných vozidiel. Odťahová technika je taktiež vybavená hydraulickým ramenom s nosnosťou 3,6 t a bezpečným upínacím mechanizmom, čím je zaručené, že pri manipulácii nedôjde k porušeniu nakladaného vozidla.

Výkup a spracovanie starých automobilov

V súčasnoti spracovávame približne 150 vozidiel mesačne s tendenciou navyšovania produkcie, čo kladie vyššie nároky na technológiu a proces spracovania.

  • Viac o vykupovaní autovrakov

Likvidácia technologických celkov

V prípade, že potrebujete zlikvidovať technologický celok (kovové konštrucie, nadrozmerné stroje, technológie kotolní a pod.) kovového charakteru ktorý Vás zaťažuje, radi Vám pomôžeme v rámci územia SR. Vykonáme bezpečné rozobratie týchto celkov vrátane odvozu.