DeSPe

For better future

Spoločnosť De-S-Pe s.r.o. bola založená v roku 1995. Zaoberá sa nakladaním s kovovými odpadmi, recykláciou a ďalšou distribúciou kovových odpadov. Zaoberáme sa nasledujúcimi oblasťami:

Nakladanie s kovovými odpadmi

Výkup a spracovanie starých automobilov

Likvidácia technologických celkov

Autodoprava